Головна

Графік засідань спеціалізованої вченої ради

  • Друк

Графік
засідань спеціалізованої вченої ради Д.26.053.03
у НПУ імені М.П. Драгоманова
на І-ше півріччя 2013 року

Лютий

26.02.2013р.

1. Захист докторської дисертації Горошка Ю.В. (інформатика).

Тема: „Система інформаційного моделювання у підготовці майбутніх вчителів математики та інформатики”.

2. Захист кандидатської дисертації Гордієнко І.В. (математика).

Тема: „Метод аналогій у вивченні шкільного курсу стереометрії”

3. Різне.

Лютий
27.02.2013р.

1. Захист докторської дисертації Ленчука І.Г.  (математика).

Тема: „Теоретико-методичні основи системного навчання майбутніх учителів математики евклідової геометрії конструктивними прийомами і засобами”.

1. Захист кандидатської дисертації Почтовюк С.І. (інформатика).

Тема: „Розвиток критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики” 

3. Різне.

Березень
19.03.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Шевчук Л.Д.. (інформатика).

Тема: „Методична система навчання основ прикладної інформатики у підготовці майбутніх вчителів технологій”.

2. Захист кандидатської дисертації Овсієнко Ю.І. (математика).

Тема: „Диференційоване навчання математики студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю”.

3. Різне.

Квітень
23.04.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Вінніченко Н.В. (математика).

Тема: „Методичні засади організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі навчання вищої математики”

2. Захист кандидатської дисертації Косової К.О. (інформатика).

Тема: „Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного навчання”.

3.  Різне.

Квітень
24.04.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Мінтій І.С. (інформатика).

Тема: „Формування у студентів педагогічних університетів  компетентностей в програмуванні  на основі функціонального підходу”

2. Захист кандидатської дисертації Васильєвої Д.В. (математика).

Тема: „Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки”

3. Різне.

Травень
28.05.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Трофименко В.І. (математика).

Тема: „Методична система навчання математики майбутніх фахівців авіаційної галузі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій”

2. Захист кандидатської дисертації Медведєвої М.О. (інформатика).

Тема: „Особистісно-орієнтоване навчання  дискретної математики у ВНЗ з використанням інформаційних технологій”

3. Різне.

Травень

29.05.2013р.

1. Захист докторської дисертації Рамського Ю.С. (математика).

Тема: „Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики

2. Різне.

Червень
25.06.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Вакалюк Т.А.  (інформатика).

Тема: „Підготовка майбутніх вчителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників”

2. Захист кандидатської дисертації Заїки О.В. (математика).

Тема: „Методична система навчання проективної геометрії в педагогічних університетах”

3. Різне.

Червень
26.06.2013р.

1. Захист кандидатської дисертації Кравченко З.І.  (математика).

Тема: „Методика навчання алгебри і початків аналізу за дворівневим підручником”

2. Захист кандидатської дисертації Плаксія Я.І. (інформатика).

Тема: „Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання інформатики та комп’ютерної техніки у вищих технічних навчальних закладах”

3. Різне.