Організаційна робота

  • Друк

М.І. Жалдак постійний член (а з 2003 року голова) спеціалізованої Вченої ради Д 26.053.03 при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математики, інформатики).

Науковий керівник Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, головний редактор збірника наукових праць „Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”, який видається за результатами роботи семінару, член редколегій журналів „Комп’ютер в школі та сім’ї”, „Математика в школі”, голова редакційної ради газети „Інформатика”, член (пізніше голова) методичної комісії з інформатики при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України (1985 –2005 рр.), член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук при НАПН України, голова секції інформатики комісії з вищої педагогічної освіти (0101) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (з травня 2007 року), голова робочої групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 6.040302 Інформатика* підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (з жовтня 2007 року). З 1987 р. по 2002 р. був головою журі обласних і республіканських олімпіад з інформатики, республіканських конкурсів "Вчитель року" з інформатики (2002 р., м. Херсон) та математики (2004 р., м. Біла Церква), Брав участь у роботі Малої Академії наук (1998-2000 рр., голова журі).