Життєвий шлях

  • Друк

Народився в сім’ї вчителів 15 серпня 1937 року в с. Лазірки (колись Лазірківського, тепер Оржицького району) Полтавської області. В 1944 році пішов до школи в с. Тарандинці (колись Лазірківського, тепер Лубенського району) Полтавської області, яку закінчив в 1954 році. В цій школі навчалися відомий поет Василь Симоненко (закінчив у 1952 році, нині школа має його ім’я), член кореспондент НАН України А.Ф. Улитко (закінчив школу в 1952 році), академік АПН України, герой України А.Ф. Павленко (закінчив школу в 1956 році).

В 1954 році М.І. Жалдак вступив до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка на механіко-математичний факультет, який закінчив в 1959 році. Вперше в 1959 році випускникам механіко-математичного факультету за спеціальністю математика присвоювали кваліфікацію математика-обчислювача, яку отримав і М.І.Жалдак.

Після закінчення університету був направлений на роботу до м. Тула, (Росія) на посаду інженера ДКБ а/я 56. В 1958 році одружився з Бабаковою Валентиною Миколаївною (1936-1973), має трьох синів – Андрій (1958 р.н.), Ігор (1961 р.н.), Володимир (1968 р.н.).

В 1960 році повернувся до м. Києва і був зарахований на посаду асистента кафедри вищої математики Київського Вищого Інженерного Радіотехнічного училища військ протиповітряної оборони (КВІРТУ). В тому ж 1960 р. вступив до заочної аспірантури при кафедрі вищої математики Київського державного інституту харчової промисловості (нині Національний університет харчових технологій), науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Зуховицький С.І. (1908-1994 рр.). В 1962 р. був переведений до стаціонарної аспірантури того ж інституту, звідки в тому ж 1962 році, у зв’язку зі зміною місця роботи наукового керівника, переведений до аспірантури при кафедрі математичного аналізу Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

В 1964 р. закінчив аспірантуру і був зарахований молодшим науковим співробітником електронно-обчислювальної лабораторії при кафедрі математичного аналізу Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького, звідки на початку 1965 р. був переведений на посаду асистента кафедри вищої математики того ж інституту. В травні 1965 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1968 по 1970 роки працював заступником декана фізико-математичного факультету.

З 1970 р. – доцент кафедри вищої математики, з 1980 р. – завідувач цією ж кафедрою.

В 1985 році у зв’язку з організацією кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки перейшов на посаду доцента цієї кафедри та був призначений заступником завідувача кафедри. В 1989 році був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки.

В 1990 році М.І.Жалдак захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему „Система підготовки вчителя до використання інформаційних технологій в навчальному процесі” (науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АПН СРСР, нині академік АПН України, професор Шкіль М.І.).

В 1991 р. отримав звання професора.

В 1992 р. обраний членом-кореспондентом, а в 1995 р. дійсним членом Академії педагогічних наук України.

В 2008 році в зв’язку з організацією в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Інституту інформатики був обраний за конкурсом і призначений на посаду директора цього інституту, та завідувачем кафеди теоретичних основ інформатики.

В 2011 році після об’єднання Інституту інформатики з Інститутом дистанційного навчання був обраний Почесним директором Інституту інформатики, а згодом Заслуженим професором Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та продовжував очолювати кафедру теоретичних основ інформатики.

26.02.2021 року перестало битися серце відомого вченого в галузі інформатики, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Івановича Жалдака. Похоронено Мирослава Івановича в смт. Ржищів Обухівського району Київської області.