1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Всього відвідувачів

4044932
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
298
1783
13548
12420
39446
2761224
4044932

Ваш IP: 3.235.172.123
Час на сервері: 2024-04-22 06:28:18
  • Конференція

  • Підсумки конференції

  • Всеукраїнський науково-методичний семінар

  • Міжнародна науково-практична конференція

  • Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Конференція

Конференція

16 жовтня 2012 року у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова буде проводитись науково-практична конференція присвячена 75-річчю від Дня народження та 50-річчю трудової діяльно... Read more...
Підсумки конференції

Підсумки конференції

Віктор Андрущенко: «Школа Мирослава Жалдака – наукова перлина Драгоманівського університету» Read more...
Всеукраїнський науково-методичний семінар

Всеукраїнський науково-методичний семінар

     Запрошуємо всіх бажаючих до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі, який відбудеться 20 листопада 2012 року в  НПУ імені М.П. Драгоманова Інституті інформатики,... Read more...
Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» Read more...
Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ Київ–Черкаси–Кривий Ріг 21–22 грудня 2012 року Read more...
Previous
Next

Список друкованих праць

Список друкованих праць М.І. Жалдака

1. О новой вычислительной схеме одного алгоритма для построения чебышевского приближения непрерывной функции полиномом // Труды КВИРТУ. – К., 1962. – В. 3. – С. 32-43.
2. О чебышевском приближении непрерывной функции полиномом при наличии ограничений на коэффициенты // ДАН СССР, 1964. – Т. 159. – В. 3. – С. 493-496.
3. О задаче линейного программирования с непрерывно заданными ограничениями // І республік, конф. молодих математиків України. Ін-т математики. – К., 1964. – С. 81.
4. Про чебишовське наближення неперервної функції поліномом при наявності обмежень на коефіцієнти // Підсумк. наук. конф. кафедр ін-ту. – К.: КДПІ, 1964. – С. 114-115.
5. О задаче линейного программирования с непрерывно заданными ограничениями // Праці І республ. матем конф. Молодих математиків України. – К.: «Наукова думка», 1965. –Т. 2. – С. 241-247.
6. Про один алгоритм для розв'язування неперервної системи лінійних нерівностей // II республік, конф. молодих математиків України. Ін-т математики. – К.: 1965. – С. 213-216 (співав. Б.С. Ковбасенко, А.Г. Ширванов).
7. Об одном алгоритме для решения бесконечномерной системи линейных неравенств // Известия АН АзРСР. Баку, 1965. – Т. 6. – С. 29-33. (співав. Б.С. Ковбасенко, А.Г. Ширванов).
8. Про один алгоритм для розв'язування неперервної системи лінійних нерівностей // Підсумк. наукова конф. кафедр ін-ту. – К.: КДПІ, 1965. – С. 20-21. (співав. Б.С. Ковбасенко).
9. Про одну задачу квадратичного програмування. // ДАН УРСР. – Т. 8. – К.: 1965. – С. 990-993. (співав. Б.С. Ковбасенко).
10. Про одну задачу оптимального регулювання // Підсумк. наукова конф. кафедр ін-ту. – К.: КДПІ, 1965. – С. 18-19.
11. Про чебишевське наближення неперервної функції поліномом з заданою точністю // II республік, конф. молодих математиків України. Ін-т математики – К., 1965. – С. 104-105.
12. 0 задачах линейного и квадратичного программирования с непрерывно заданными ограничениями. Автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. фіз.-мат. наук. – К.: КДПІ, 1965. – 11 с.
13. Про одну задачу квадратичного програмування / Підсумк. наук, конференція кафедр ін-ту. – К.: КДПІ, 1966. – С. 26-27 (співав.Б.С. Ковбасенко).
14. Про один алгоритм для розв'язування неперервної системи лінійних нерівностей // Праці II респ. конф. молодих математиків України. – К.: «Наукова думка», 1966. – С. 213-216 (співав. Б.С. Ковбасенко, А.Г. Ширванов).
15. Про чебишовске наближення неперервної функції поліномом з наперед заданою точністю. Праці II респ конф. молодих математиків України. – К.: «Наукова думка», 1966. – С. 209-212.
16. Про один ітераційний процес розв'язування задачі лінійного програмування // Підсумк. наукова конф. кафедр ін-ту. – К.: КДПІ, 1966 – С. 34-26 (співав. Б.С. Ковбасенко).
17. Про один ітераційний процес для відшукання чебишовської точки системи лінійних нерівностей. // Підсумк. наукова конф. кафедр ін-ту. – К.: КДШ, 1967. – С. 45-46 (співав. Б.С. Ковбасенко).
18. Об одном итерационном процессе для решения задачи линейного программирования // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка» – К.: КДУ, 1967. – В. 4. – С. 107-114 (співав. Б.С. Ковбасенко).
19. Об одном итерационном процессе для отыскания чебышевской точки системы линейных уравнений // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1968. – В. 5. – С. 75-84 (співав. Б.С. Ковбасенко).
20. Про лінійне програмування / Зб. «В світі матем». – К.: Радянська школа, 1970. – В. 2. – С. 40-65.
21. Об одном итерационном процессе для чебышевского приближения непрерывной функции полиномом // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1970. – В. 12. – С. 72-79 (співав. Б.С. Ковбасенко).
22. Накапливающий итерационный процесс решения задачи выпуклого программирования //Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ 1971. – В. 13. – С. 84-89 (співав. Б.С. Ковбасенко).
23. Накапливающий итерационний процесс для решения задачи линейного программирования с непрерывно заданными ограничениями // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1972. – В. 16. – С. 75-85 (співав. Б.С. Ковбасенко).
24. Обчислювальна математика. Спецкурс для факультативних занять у середній школі – К.: «Радянська школа», 1973. – 184 с. (співав. Ю.С. Рамський, Б.С. Ковбасенко).
25. Накапливавший итерационный процесс для решения задачи линейного программирования с непрерывно заданными ограничениями в гильбертовом пространстве // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1974. – В. 24. – С. 69-81 (співав. Б.С. Ковбасенко).
26. Елементи програмування. Посібник для вчителів. – К.: «Радянська школа», 1976. – 208 с. (співав. Ю.С. Рамський).
27. Об одном точном методе решения системы линейных алгебраических уравнений / Зб. «Приближ. методы мат. анализа» – К.: КДПІ, 1977. – С. 41-48 (співав. О.І. Зінченко).
28. Исследование и технико-экономическое обоснование принципов построения телеграфной сети страны с учетом применения новейших типов телеграфного оборудования. «СетьТГ». – К.: ЦНДІЗ, КВ. 1977. – Т. 3, р. 3.2.2. С. 59-69. УДК 621394.4, N Держрегістрації 77041247, інв. N Б652152.22 Сер.08 (співав. Е.В. Бурфан, В.В. Лукьянов, В.М. Дубровинський).
29. Методика расчета телеграфной сети с учетом использования комбинированной системы коммутации каналов и коммутации сообщений. Сеть ТГ К.: ЦНД13, КВ. 1977. – Т. 11,УДК 621394.4, N Держрегістрацїї 77041247, інв. N Б652152.22 Бер.08 (співав. Е.В. Бурфан, В.М. Дубровинський).
30. Початки теорії ймовірностей. Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: «Радянська школа», 1978. – 144 с.
31. Статистическая модель одной обслуживающей системы на сети / Зб. «Приближ. методы мат. анализа» – К.: КДПІ.1978. – С. 35-41.
32. О преподавании курса «Вычислительная математика и программирование» // Всесоюз. нарада з використання ЕОМ у забезпеченні навч. процесу і управлінні освітою. – Свердловськ, 1979. – С. 22-23 (співав. Ю.С. Рамський).
33. Статистическая модель сети абонентского телеграфирования / Зб. наук, праць. – Москва. ЦНДІЗ, 1980. – В. 6. – С. 23-31 (співавт. Е.В. Бурфан, В.М. Дубровинський, В.В. Лукьянов).
34. Накапливающий итерационный процесе для решения задачи выпуклого программирования в гильбертовом пространстве / Зб. «Приближ. методы мат. анализа». – К.: КДПІ, 1982. – С. 46-58.
35. Об одной модификации алгоритма Форда определения кратчайших расстояний на сети / Зб. «Приближ. методы мат. анализа». – К.: КДПІ,1982. – С. 42-45 (співавт. В.Г. Жураковська).
36. На вас чекають ЕОМ. Для учнів середніх шкіл. – К.: «Радянська школа», 1983. – 101 с. (співавт. І.М. Собко).
37. Програмування на мікрокалькуляторах Методична розробка для студентів. – Київ, КДПІ (ротопринт), 1983. 116 с. (співавт. Рамський Ю.С).
38. Об одном алгоритме решения задачи линейного программирования/Зб. «Теоремы тауберова типа и диф. ур-ния с малым параметром». – К.: КДПІ, 1983. – С. 44-48 (співавт. А.Н. Тракнова).
39. Чисельні методи математики. Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: «Радянська школа», 1984. – 206 с. (співавт. Ю.С. Рамський).
40. Об одной задаче параметрического программирования // IX школа з теорії операторів у функц. просторах. – Тернопіль, 1984. – С. 45-46 (співавт. Ю.В. Триус).
41. Хороший початок – половина справи // «Радянська освіта». 1984, 16 листоп. (співавт. О.І. Ляшенко).
42. К одной задаче квадратичного программирования // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1984. – В. 52. – С. 48-56.
43. Питання впровадження мікропроцесорної техніки в середні навч. заклади // «Радянська школа». 1985. – В. 1. – С. 26-31 (співавт. Н.В. Морзе).
44. Програмування на мікрокалькуляторах. Посібник для вчителів.-К.:«Радянська школа», 1985. – 156с.(співавт. Ю.С. Рамський.).
45. Підготовка студентів педагогічних інститутів до використання мікроелектронної обчислювальної техніки в середній школі. Метод, розробка. – К.: МП УРСР, РУМК, 1985. – 61 с (співавт. 3.І. Сліпкань).
46. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие для СПТУ – К.: «Вища школа», 1985. – 200 с. (співавт. Н.В. Морзе).
47. О методике обучения программированию в педагогическом институте // Матер, всесоюзн. конф. з використання ЕОМ для забезпеч, навч. процесу і управл. освітою. – Свердловськ, 1985. – С. 34-36. (співавт. Ю.С. Рамський).
48. Об одной задаче парамегрического программирования. //Укр. мат. журнал. – 1985. – Т.37, В. 5. – С. 575-581 (співавт. Ю.С. Триус).
49. «Научно-методические основы информатики и электронно-вычислительной техники». Программа для повышения квалификации организаторов народного образования. – Москва, МО СРСР, 1985. – 8 с. (співавт. А.Р. Есаян, В.І. Ефимов, В.Г. Житомирський, Л.Н. Котова, Е.Л. Кузнецов, М.П. Лапчик, АЛ. Павловський, Ю.К. Кузнецов, Е.П. Смирнов, Г.Д. Фролов, С.І. Шапиро).
50. Научно-методические основы информатики и электронно-вычислительной техники. Программа для повышения квалификации организаторов народного образования. – М.: АПН СРСР, НИИ СИМО АПН СССР, 1985. – 10 с. (співавт. А.Р. Есаян, В.І. Ефимов, В.Г. Житомирський, Л.Н. Котова, Е.Л. Кузнецов, М.П. Лапчик, А.Л. Павловський, Ю.К. Кузнецов, Е.П. Смирнов, Г.Д. Фролов, С.І. Шапиро, Я.Д. Гольц, Д.О. Смекалін).
51. Об одном приближенном методе решения задачи выпуклого программирования // Міжвідомчий збірник «Выч. и прикл. мат-ка». – К.: КДУ, 1986. – В. 59. – С. 122-129. (співавт. Ю.В. Триус).
52. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие для СПТУ – К.: «Вища школа», 1986. – 200 с. (співавт. Н.В. Морзе).
53. Методика вивчення основ інформатики і обчислювальної техніки в педагогічному вузі. – К.: КДПІ, 1986. – 75 с.
54. Проблемы и перспективы компьютеризации учебного процесса в педагогическом институте и в школе // Респ. конф. «Пути дальн. совершенств. научно-техн. творчества». – Тернопіль, 1986. – С. 156-157.
55. На допомогу вчителю інформатики: «Фізичні принципи роботи ЕОМ» // «Радянська освіта». – Київ. – 11 листопада 1986. (співавт. Н.В. Морзе).
56. На допомогу вчителю інформатики: «Алгоритмічна мова. Команда вибору і команда повторення» // «Радянська освіта». – Київ. – 5 грудня 1986. (співавт. Н.В. Морзе).
57. На допомогу вчителю інформатики: «Табличні величини. Вправи для повторення» // «Радянська освіта». – Київ. – 23 грудня 1986. (співавт. Н.В. Морзе).
58. На допомогу вчителю інформатики: «Опрацювання інформації, заданої в таблицях» // «Радянська освіта». – Київ. – 13 січня 1987. (співавт. Н.В. Морзе).
59. Основы информатики и вычислительной техники. Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. 2-ге видання. – Київ. «Вища школа», 1987. – 200 с. (співавт. Н.В. Морзе).
60. Вивчення мови програмування БЕЙСІК в середній школі //Журнал «Радянська школа». – Київ, 1987, в. 3. С. 36-42. (співавт. Н.В. Морзе).
61. Комбинированный метод недифференцируемой оптимизации с усреднением субградиентов // Збірник наукових праць. – К.: КДПІ. 1987. – С. 26-34. (співавт. Ю.В. Триус).
62. Из опыта применения ЭВМ при подготовке дипломных работ в педагогических институтах // Матеріали всесоюзн. конф. «Электронно-выч. техника в преподав. дисциплин физич. цикла». – Омск, 1987. – Ч.П. – С. 67-68. (співавт. В.М. Барановский, В.В. Лапінський, О.А. Хомік, П.М. Горносталь).
63. Проблеми впровадження інформатики і обчислювальної техніки в навчальний процес / Зб. «Формування комп’ютерної грамотності учнів». – К.: «Радянська школа», 1987. – С. 75-83.
64. ЕОМ у школі і ВУЗІ // «Радянська освіта» – Київ. – 20 листопада 1987 (співавт. М.І. Шкіль).
65. Інформатика і обчислювальна техніка у школі // «Школа і життя, пед. часопис», додаток до журн. «Дружно вперед». – Прешув, 1987. – В. 7. – С 6-8 (співавт. А.І. Петрик).
66. Алгоритми, ЕОМ і вчитель // «Школа і життя, пед. часопис», додаток до журн. «Дружно вперед». – Прешув, 1987. – В. 8. – С. 3-4 (співавт. А.Л. Петрик).
67. Алгоритми, ЕОМ і вчитель // «Школа і життя, пед. часопис», додаток до журн. «Дружно вперед». – Прешув, 1987. – В. 9. – С. 6-7 (співавт. А.І. Петрик).
68. Основні методичні принципи вивчення мов програмування // «Школа і життя. Пед. часопис», додаток до журн. «Дружно вперед». – Прешув, 1987. – В. 10. – С. 4-6 (співавт. А.І. Петрик).
69. Изучение языков программирования в школе. Пособие для учителей. – К.: «Радянська школа», 1988. – 272 с. (співавт. М.І. Шкіль, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський).
70. Подготовка студентов к использованию компьютеров в учебном процессе // Матеріали науково-практ. Конференції «Микропроцессорная техника и аудиовизуальные ср-ва в учебном процессе пед. ВУЗА». – Миколаїв: Миколаївський пед. ін-т, 1988. – С. 20-21. кр. В НДІВШ 12.02.88.рег. №221-235/88 деп.
71. Техніка обчислень і алгоритмізація (Методичні рекомендації до практичних занять). ч.І. Міжвузівський поліграфкомбінат, МНО УРСР. – Дрогобич, ДДПІ, 1988. – Ч. 1. – 48 с. (співавт. В.І. Шаповаловський, Л.В. Павлова, М.Т. Яворський).
72. Техніка обчислень і алгоритмізація. Методичні рекомендації до практичних занять. ч.2. Міжвузівський поліграфком-бінат, МНО УРСР. – Дрогобич: ДДПІ, 1988. – Ч. 11.-52 с (співавт. В.І. Шаповаловський, Л.В. Павлова, М.Т. Яворський).
73. Техніка обчислень і алгоритмізація (Методичні рекомендації до лабораторних занять). Міжвузівський поліграфкомбінат, МНО УРСР. – Дрогобич: ДДПІ, 1988 – 48 с (співавт. В.І. Шаповаловський, Л.В. Павлова, М.Т. Яворський).
74. Комп'ютерну грамотність – кожному вчителю // «Радянська школа». – К. 1988. – № 4. – С. 32-38 (співавт. М.І. Шкіль).
75. З досвіду вивчення основ інформатики і програмування в загальноосвітній школі // «Радянська школа». – К. 1988. – № 7. – С. 41-47 (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мороз).
76. Система специальной подготовки по информатике студентов педагогических институтов // Мат. міжвуз. науково-практичної конференції «Подготовка студентов пед. институтов к использованию ЭВТ в школе и вузе» 8-10 жовтня 1987. – К.: КДПІ, 1988. – С. 8-10.
77. Применение средств вычислительной техники в НИРС и при подготовке дипломных работ по физике в педагогическом вузе // Мат. міжвуз. науково-практичної конференції «Подготовка студентов пед. Институтов к использованию ЭВТ в школе и вузе» 8-10 жовтня 1987. – К.: КДПІ. 1988. – С. 72-74 (співавт. В.М. Барановський, В.В. Лапінський, А.А. Хомік, П.М. Горносталь).
78. Sіstem pripravy studenty pedagogickych institutu v oblasti informatiky a vypocetny techniky. (Система підготовки студентів педагогічного інституту в галузі інформатики і обчислювальної техніки). // Зб. «K otazkam elektronizace ve vychovne vzdelavacim procesy». – Praha. 1988. Ceskoslovenska pedagogicka cpolecnost pri CSAV. – С. 196-207.
79. Теория вероятностей с элементами информатики. Практикум.Учебное пособие для студентов пединститутов. – К.: «Вища школа», 1989. – 262 с. (співавт. А.Н. Квитко).
80. Начинаем диалог с ЭВМ. Учебное наглядное пособие. – К.: «Вища школа». 1989. – 32 с. (співавт. Н.В. Морзе).
81. Програма гуртка з інформатики для учнів 6-8 класів (68 годин) // Зб. «Програми для позашкільних закладів і загальноосвітніх шкіл». – К.: РУМК. 1989. – С. 17-21 (співавт. А.Г. Олійник, С.Я. Колесников).
82. Нова інформаційна технологія // «Радянська школа» – 1989. – №11. – С. 71-73 (співавт. А.Г. Олійник).
83. Формирование основ информационной культуры учителя //  Использование компьютеров в учебном процессе педагогического вуза. Сб. науч. тр. – К.: КГПИ, 1989. – С. 3-21 (співавт. М.І. Шкіль).

84. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии вучебном процессе. Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Москва, НИИ СИМО АПН СССР, 1989. – 48 с.
85. Практикум по вычислительной технике. Часть II. Обработка данных на персональных компьютерах ДВК-2М с использованием системы управления базами данных. – К.: МВССО УРСР. УМК ВО, 1989. – 80 с. (співавт. В.І. Кубрушко, В.В. Латиський, Н.В. Морзе, А.Г. Олійник, А.В. Пеньков, Г.Д. Потапенко).
86. Сборник олимпиадных задач по основам информатики и вычислительной техники. Выпуск 1. – К.: МВССО УРСР. УМК ВО, 1989. – 74 с. (співавт. В.А. Бардадим, З.П. Браіловська).
87. Практикум по вычислительной технике. Часть I. Использование персональных компьютеров ДВК – 2М в учебном процессе. – К.: МВССО УРСР. УМК ВО, 1989. – 44 с. (співавт. В.І. Кубрушко, В.В. Латиський, Н.В. Морзе, А.Г. Олійник, А.В. Пеньков, Г.Д. Потапенко).
88. Основи інформаційної культури вчителя. Використання інформаційної технології в начальному процесі //Зб. наук, праць. – К.: МНО УРСР. КДПІ ім. А.М. Горького. 1990. – С. 3-17.
89. Комп'ютер на уроках математики. Використання інформаційної технології в начальному процесі // Зб. наук, праць. – К.: МНО УРСР. КДПІ ім. А.М. Горького. 1990. – С. 17-28. (співавт. А.В. Пеньков).
90. Использование программного обеспечения персональных компьютеров в учебном процессе. Методические рекомендации. – К.: МНО УРСР. ГУМУ ЗСО, 1990. – 72 с. (співавт. Н.В. Морзе, А.Г. Олійник).
91. Практические занятия на персональных компьютерах. Методические рекомендации. МНО УРСР. ГУМУ ЗСО. – К.: Радянська школа 1990. – 64 с. (співавт. Н.В. Морзе, А.Г. Олійник).
92. Решение задач с помощью ЭВМ. Методические рекомендации. МНО УРСР. ГУМУ ЗСО. – К.: «Радянська школа». – 1991. – 81 с. (співавт. Н.В. Морзе, А.Г. Олійник, О.І. Мороз, О.І. Мостипан).
93. Нова інформаційна технологія на уроках математики // Радянська щкола. – 1991. – №1. – С. 77-80. (співавт. А.В. Пеньков).
94. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і ВУЗІ. «Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у ВУЗІ» // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю КДПІ ім. О.М. Горькогс (31 жовтня – 1 листопада 1990р.) – К.: КДПІ, 1991. – С. 8-9.
95. Інформатизація навчального процесу та удосконалення змісту освіти. «Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у ВУЗІ» // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (31 жовтня – 1 листопада 1990р.). – К.: КДПІ, 1991, – С. 168-169. (співавт. А.Г. Олійник).
96. Сучасна інформаційна технологія при вивченні математики у ВУЗІ і в школі. «Науково педагогічні проблеми підготовки вчителя у ВУЗІ» // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (31 жовтня – 1 листопада 1990р.). – К.: КДПІ. 1991. – С. 185-186 (співавт. А.П. Пеньков).
97. Использование НИТ при изучении математических дисциплин в пед. вузе. Применение ПЭВМ в учебном процессе ВУЗа. Методичні рекомендації, Випуск 1. Ізмаїльський падагогічний інститут. – Ізмаїл, 1991. – С. 92-94. (співавт. Ю.В. Горошко).
98. Об одном методе скорейшего спуска для негладких функционалов. Zbornic Pedagogickej Fakulti v Presove Universyty P. J. Safarika v Kosiciach. Roc.XXIV, Zvazok 1, Prirodna Veda Matematika, Kosice, 1990. – С. 219-229.
99. Інформатика. – К.: «Вища школа», 1991. – 320 с. (співавт. Ю.С. Рамський).
100. Педагогічний програмний засіб GRAN. Методичні рекомендації. – К.: КДПІ, 1991. – 48 с. (співавт. А.В. Пеньков).
101. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і вузі. Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі // Збірник наукових праць. – К. МО України. КДПІ ім. М.П. Драгоманова 1991. – С. 3-16.
102. Вплив нової інформаційної технології на зміст освіти. Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі // Зб. наукових праць. – К.: МО України. КДПІ ім. М.П. Драгоманова 1991. – С. 17-21. (співавт. Н.В. Морзе, А.Г. Олійник, Ю.С. Рамський).
103. Шкільний курс інформатики та методика його викладання. Програми педагогічних інститутів. – К.: РНМК MHO УРСР. 1991. – 48 с. (співавт. Н.В. Морзе).
104. Програма GRAN для вивчення математики в школі й ВУЗІ. Методичні рекомендації. – К.: КДПІ, 1992. – 48 с. (співавт. Ю.В. Горошко).
105. HIT і гуманітаризація освіти // Використання сучасної інформаційної технології в навчальному процесі. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 29-30 жовтня, 1991р. – К.: КДПІ. 1992. – С. 3-8.
106. Гуманітарний потенціал інформатизації освіти // Рідна школа. 1992. – № 7-8. – С. 61-64.
107. Програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. Збірник № 4. – К.: РУМК ЗСПО MHO України. 1992. – 96 с. (співавт. Н.М. Кузьміна, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський)
108. Основи інформаційної культури // Нові інформаційні технології навчання. Міжнародний науково-педагогічний електронний журнал Т.1. Вип. 1-2 – К.,1992 (НДІ психології АПН України).
109. Математика. Методичний посібник для вступників. – К.: КДПІ. 1993. – 236 с. (співавт. Г.О. Михалін, М.В. Працьовитий, В.О. Швець, Ю.П. Мартіч, О.П. Сазонова, І.С. Соколовська).
110. Програма курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для середніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Мін. Освіти України 1993, № 13 – К.: «Освіта», 1993. – С. 7-23 (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко).
111. ППЗ GRAN для комп'ютерної підтримки навчання математичних дисциплін // Міжнародна конференція «Проблеми українізації комп'ютерів», тези доповідей. – Львів, 1993 р. – С. 49-50 (співавт. Ю.В. Горошко).
112. Проблеми інформатизації освіти // До нової України шляхом реформ. Респуб. наук. прак. конф. 14-16 березня 1992р. Секція науки і освіти. Комісія з прав людини Верховної Ради України Мін. освіти України. – К. – 1993. – С. 86-87 (співавт. М.І. Шкіль, О.І. Ляшенко, Ю.І. Машбиць).
113. Програма-мінімум кандидатського екзамену із спеціальності 13.00.02 – методика навчання математики. – К.: Мін. Освіти України, УДПУ ім. М.П. Драгоманова. 1994. – 21 с. (співавт. 3.І. Сліпкань, М.І. Бурда, О.С. Дубінчук, В.О. Швець).
114. Гуманітарний потенціал інформатизації навчального процесу // Проблеми інформатизації освіти. Зб. наукових праць. – К.: МО України, УДПУ імені М.П. Драгоманова, 1994. – С. 3-20.
115. Концепція змісту наскрізної освіти з інформатики та обчислювальної техніки. Проект. – К.: Інститут сист. дослід.. 1994. – 24 с. (співавт. О.А. Павлов, С.М. Гриша, Ю.С. Рамський, Н.В. Морзе, Г.Л. Яковлев).
116. Концепція інформатизації освіти//«Рідна школа», № 11. – 1994. – С. 26-29 (співавт. В.Ю. Биков, Я.І. Вовк, Ю.С. Рамський, Н.В. Морзе, І.І. Комісарова, М.Л. Смульсон, Ю.І. Мащбиць, В.І. Луговий, О.І. Ляшенко, В.Д. Руденко, А.Г. Олійник, А.Ю. Пилипчук).
117. Пропедевтика використання нових інформаційних технологій на уроках планіметрії при розвиткові просторового мислення учнів // Наукові записки, т. XIV, серія фіз-мат. н. Мін. освіти, Ніжинський держ. пед. ін-т імені М.В. Гоголя. – Ніжин, 1994, – С. 97-102 (співавт. В.М. Харченко).
118. GRAN 1 – математика для всех // «Компьютеры + программы». – Київ, 1995, – С. 72-76.
119. Педагогічні проблеми інформатизації навчального процесу // Мін. Освіти України, УДПУ ім. М.П.Драгоманова. IV Міжвузівська науково – практична конференція «Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ВУЗу. Тези доповідей. – Київ, 15-18 листопада, 1995, – С. 3-4.
120. Методичні системи навчання інформатики та чисельних методів математики в педагогічному ВУЗІ // Мін. Освіти України, УДПУ ім. М.П. Драгоманова. IV Міжвузівська науково – практична конференція «Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ВУЗу. Тези доповідей. – Київ, 15-18 листопада, 1995р. С. 6-8. (співавт. Ю.С. Рамський).
121. 121. Комп'ютер на уроках геометрії // Мін. Освіти України, УДПУ ім. М.П. Драгоманова. IV Міжвузівська науково – практична конференція «Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ВУЗу. Тези доповідей. – Київ, 15-18 листопада, 1995. С. 26-27. (співавт. В.Ю. Габрусєв).
122. Використання групової форми навчальної діяльності на уроках планіметрії при сприянні розвитку просторового мислення учнів із застосуванням НІТ // Наукові записки. Том XV. (сер. фіз.-мат. наук). – Ніжин, Мін. освіти України, Ніжинський держ. пед. інст. ім. М.В. Гоголя. 1995. – С. 36-40 (співавт. В.М. Харченко).
123. Гуманітарний потенціал інформатики // Зб. метод, мат-лів «Концепція та зміст природничо-математичної освіти в навчальних закл. гуман. спрям. – К.: АПН Укр. Український інноваційний центр гум. освіти. Фонд-центр «EVOLUTA». – 1995. – В. 1. – С. 12-23.
124. Комп'ютерні навчальні програми з природничо-математичних наук для середньої школи // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. Випуск 14. – К.: Міністерство освіти України. Інститут сист. дослід. 1995. – С. 126-130. (співавт. Г.О. Козлакова, О.В. Петряєва).
125. Олимпиадные задачи и задания по информатике. Методические рекомендации. – К.: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 1995. – 17 с. (співавт. С.Т. Кузнецов, В.Б. Распопов, Ю.П. Сульдин).
126. Програма для середніх закладів освіти «Основи інформатики та обчислювальної техніки». – К.: «Перун». 1996. – 24 с. Міністерство освіти України. Головне управління загальної середньої освіти, (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко).
127. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології. – К.: «Вища школа», 1996. – 352 с. (співавт. Н.М. Кузьміна, С.Ю. Трофімчук).
128. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Проект. Освітня галузь «Математика». – К.: Генеза 1997. – С. 14-57. (співавт. М.І. Бурда, Г.М. Литвиненко, Ю.С. Рамський, З.І. Сліпкань, В.О. Швець, М.І. Шкіль).
129. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Проект. Освітня галузь «Інформатика». – К.: Генеза. 1997. – С. 48-59. (співавт. Ю.С. Рамський).
130. Комп'ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. – К.: Техніка. 1997. – 304 с.
131. Основи інформатики як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі». – К.: НПУ ім. Драгоманова 1997. – С. 3-21 (співавт. Н.В. Морзе, Ю.С Рамський).
132. Основи нових інформаційних технологій навчання. Посібник для вчителів. – К.: «Віпол», 1997. – 262 с. (співавт. Ю.І. Машбиць, О.О. Гокунь, О.Ю. Комісарова, Н.В. Морзе, М.Л. Смульсон).
133. Яким бути шкільному курсу «Основи інформатики». Комп'ютер в школі та сім'ї, 1998. – №1. – С. 3-8.
134. Комп'ютер і елементи стохастики в шкільному курсі математики // Комп'ютер в школі та сім'ї, 1998. – № 3. – С. 16-20. (співавт. Ю.В. Горошко).
135. Комп'ютер і елементи стохастики в шкільному курсі математики // Комп'ютер в школі та сім'ї, 1998. – №4. – С. 18-22 (співавт. Ю.В. Горошко).
136. Інформаційні технології і елементи стохастики в школі //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Збірник наукових праць. – К.: Комп'ютер в школі та сім'ї, 1998. – С. 13-32. (співавт. Ю.В. Горошко).
137. Нові інформаційні технології навчання геометрії //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання». Збірник наукових праць. – К.: Комп'ютер в школі та сім'ї, 1998. – С. 3-12.
138. Стереометричні задачі на екстремум // Математика в школі, 1999, – №2. – С. 36-44 (співавт. О.Б. Жильцов, А.В. Грохольська).
139. Вступні екзамени з математики. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 1999. – 70 с.
140. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України» (12-14 травня 1999 р.). – К.: Національний університет імені Т.Г. Шевченка, 1999. – С. 88-89.
141. Потенциал информатизации учебного процесса. Южно-Украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Тезисы докладов научно-методического семинара «Информационные технологии в учебном процессе» (28 – 30 июня 1999 г.). – Одеса, 1999. – С. 11-12.
142. Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики». – К.: Міністерство освіти України, 1999. – 20 с. (співавт. Ю.С. Рамський).
143. Вступні іспити з математики у вузи // Математика в школі. 1999. – №4. – С. 17-23 (співавт. А.В. Грохольська, А.Б. Жильцов)
144. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2000. – №1. – С. 5-9 (співавт. Г.О. Михалін).
145. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2000. – №2. – С. 3-7 (співавт. Г.О. Михалін).
146. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2000. – №3. – С. 8-11 (співавт. Г.О. Михалін).
147. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2000. – №4. – С. 10-15 (співавт. Г.О. Михалін).
148. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2000. – №6. – С. 12-19 (співавт. Г.О. Михалін).
149. Елементи стохастики в шкільному курсі математики // Математика в школі. – 2001. – №1. – С. 30-34 (співавт. Г.О. Михалін).
150. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою. Посібник для вчителів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – 70 с. (співавт. Г.О. Михалін).
151. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 2. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 3-24 (співавт. Н.В. Морзе).
152. Вивчення мережевих технологій в школі // Комп'ютер в школі та сім'ї, 2000. – № 2. – С 14-18 (співавт. Н.В. Морзе, О.В. Козачук).
153. Комп'ютер у школі // Гуцульська школа, 2000. – №1-2. – С. 10-13.
154. Проектування гіпертекстових навчальних систем. Посібник для вчителя. – К.: НДІ психології АПН України, 2000. – 100 с. (співавт. Ю.І. Машбиць, О.О. Гокунь, В.В. Депутат, О.Ю. Комісарова, В.А. Оленєва, М.Л. Смульсон, Б.В. Таборов, В.Й. Цап).
155. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл. Проект // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2000. – №3. – С. 3-10. (співавт. В.О. Огневюк, В.Ю. Биков, Ю.О. Жук, Г.Г. Науменко, В.Д. Руденко, В.В. Самсонов).
156. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2000. – №4. – С. 11-16 (співавт. Н.В. Морзе).
157. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2001. – №1. – С. 14-18 (співавт. Н.В. Морзе).
158. Комп'ютер на уроках геометрії. Посібник для вчителів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – 70 с. (співавт. О.В. Вітюк).
159. Деякі властивості ймовірнісних моделей стохастичних експериментів // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 3. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 49-68 (співавт. Г.О. Михалін).
160. Інформатика-7. Експериментальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: ДІАСОФТ, 2000. – 208 с. (співавт. Н.В. Морзе).
161. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою. Посібник для вчителів. 2-ге видання. – К.: Шкільний світ, 2001. – 104 с. (співавт. Г.О. Михалін).
162. До концепції шкільної освіти з інформатики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 3. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 3-7 (співавт. Ю.С. Рамський).
163. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2001. – № 3. – С. 3-10. (співавт. В.О. Огнев'юк, В.Ю. Биков, Ю.О. Жук, Г.Г. Науменко, В.Д. Руденко, В.В. Самсонов).
164. Інформатизація школи: комп'ютер і здоров'я дитини // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4. – С. 42-46.
165. Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики. – К.: НПУ імені МП. Драгоманова. 2001. – 66с. (співавт. М.І. Шкіль, Г.П. Грищенко, М.В. Працьовитий, Т.В. Колесник).
166. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи інформатики і обчислювальної техніки. 10-11 класи" – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 1-21, 35-58. (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко).
167. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи інформатики і обчислювальної техніки 10-11 класи" (безмашинний варіант). – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 22-34, 59-72. (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко, О.І. Мостіпан).
168. Програма поглибленого вивчення математики. 8-11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – 36 с. (співавт. М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара, М.Й. Ядренко).
169. Про поняття випадкової події, ймовірнісного простору та випадкової величини // Математика в школі. – 2002. – №2 – 18-23. (співавт. Г.О. Михалін).
170. Елементи теорії міри в структурі професійних знань учителя математики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 5. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 3-11 (співавт. Г.О. Михалін).
171. Використання комп'ютера на уроках геометрії для обчислення об'ємів просторових тіл // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 5. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2002. – С. 55-62 (співавт. О.В. Вітюк).
172. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою. Посібник для вчителів. 3-тє видання, доповнене. – К.: Шкільний світ, 2002. – 120 с. (співавт. Г.О. Михалін).
173. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Інформатика 10-11 класи". – Кам'янець-Подільський: АБЕТКА-НОВА. 2002. – 80 с. (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко, О.І. Мостіпан).
174. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. Частина 1 – Харків: ОВС, 2002. – С. 371-383.
175. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп'ютерною підтримкою. – К.: МАУП, 2003. – 304 с. (співавт. А.В. Грохольська, О.Б. Жильцов).
176. Програма курсу "Інформатика" для базової школи 7-9 класи (проект). – К.: Шкільний світ, 2003. – 32 с. (співавт. Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко).
177. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Математика (поглиблений курс). 8-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика. – К.: Навчальна книга. 2003. – С. 103-130. (співавт. М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара, М.Й. Ядренко).
178. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв фізико-математичного профілю. Математика. 10-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика. – К.: Навчальна книга. 2003. – С. 131-148. (співавт. М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара, М.Й. Ядренко).
179. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності 6.010100. Педагогіка і методика середньої освіти. Математика напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта Видання офіційне. – Київ. Міністерство освіти і науки України, 2003. – 64 с. (співавт. М.І. Шкіль, Г.О. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Г.І. Волинка, Т.В. Колесник, М.О. Перестюк, М.В. Працьовитий, Ю.С. Райський, З.І. Слєпкань, В.О. Швець, І.О. Шевчук, М.Й. Ядренко, С.Є. Яценко).
180. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності 6.010100. Педагогіка і методика середньої освіти. Математика напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта Видання офіційне. – Київ. Міністерство освіти і науки України. 2003. – 84 с. (співавт. М.І. Шкіль, Г.О. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Г.І. Волинка, Т.В. Колесник, М.О. Перестюк, М.В. Працьовитий, Ю.С. Рамський, З.І. Слєпкань, В.О. Швець, І.О. Шевчук, М.Й. Ядренко, С.Є. Яценко).
181. Державний стандарт загальної середньої освіти з інформатики (проект) // "Інформатика". – №7 (199) лютий 2003. – С. 3-7. (співавт. В.Ю. Биков, Г.А. Газепов, Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан, Ю.С. Рамський, В.Н. Редько).
182. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр. 2003 – 304 с. (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан).
183. Комп'ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: РННЦ "ДІНІТ", 2003. – 324 с.
184. Інформаційні технології. Навчально-методичний посібник. – К.: РННЦ "ДІНІТ", 2003. – 194 с. (співавт. І.В. Володько, О.М. Снігур, О.А. Хомік).
185. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 7. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 3-16.
186. Програмний комплекс „GRAN’’ Версія 1.0. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7937 (співавт. Ю.В. Горошко, О.В. Вітюк).
187. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів філологічного та суспільно-гуманітарного профілів. Інформатика. 10-11 класи. Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2003. – №8. – С. 3-6 (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан).
188. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика (без використання комп'ютерів). Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2003. – №8. – С. 7-11 (співавт. Н.В. Морзе,О.І. Мостіпан).
189. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією М.І. Жалдака. Міністерство освіти і науки України. Управління змісту освіти. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. – 304 с (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан, Г.Г. Науменко).
190. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою: Посібник для вчителів. Київ: РННЦ "ДІНІТ". 2004. – 107 с. (співавт. Г.А. Михалин).
191. Элементы стохастики с компьютерной поддержкой. Пособие для учителей (перевод с украинского). – К.: РУНЦ "ДИНИТ", 2004. – 111 с. (співавт. Г.А. Михалін).
192. Комп’ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів. Київ: РННЦ „ДІНІТ”. 2004. – 168 с. (співавт. О.В. Вітюк).
193. Компьютер на уроках геометрии. Пособие для учителей (перевод с украинского). – К.: РУНЦ "ДИНИТ", 2004. – 172 с. (співавт. А.В. Витюк).
194. Математика с компьютером. Пособие для учителей (перевод с украинского). – К.: РУНЦ "ДИНИТ", 2004. – 252 с. (співавт. Ю.В. Горошко, Є.Ф. Винниченко).
195. Математика з комп'ютером. Посібник для вчителів. – К: РУНЦ "ДІНІТ", 2004. – 260 с. (співавт. Ю.В. Горошко, Є.Ф. Винниченко).
196. Компьютер на уроках математики. Пособие для учителей (перевод с украинского). – К.: РУНЦ "ДИНИТ", 2004. – 328 с.
197. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп'ютерною підтримкою. Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 456 с. (співавт. А.В. Грохольська, О.Б. Жильцов).
198. Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології // Освіта. Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – № 11 (5087) 3-10 березня. – 2004. – с. 5 (5 колонок).
199. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю. Інформатика. 10-11 класи. Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №1. – С. 3-6 (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан).
200. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Інформатика 10-11 класи. Комп'ютеру школі та сім'ї. – 2004. – №8. – С. 7-10 (співавт. Н.В. Морзе, О.І. Мостіпан).
201. Комп'ютер на уроках фізики. Посібник для вчителів. – Рівне: Тетіс, 2004. – 230 с. (співавт. Ю.К. Набочук, І.Л. Семещук).
202. Профільне навчання інформатики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 8. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – С. 3-18 (співавт. Н.В. Морзе, О.Г. Кузьмінська).
203. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programow GRAN (czec 1). // Matematyka i komputery (czasopismo grupy roboczej SNM) № 18 Lato 2004. С. 8-12. (співавт. Є.М. Смірнова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
204. Geometria w szkole z programom GRAN 2D. // Matematyka i komputery (czasopismo grupy roboczej SNM) № 19 Lato 2004. С. 14-18 (співавт. Є.М. Смірнова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
205. Stereometria z programom GRAN 3D. // Matematyka i komputery (czasopismo grupy roboczej SNM) № 20 Zima 2004. С.4-8 (співавт. Є.М. Смірнова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
206. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki z pakietem GRAN. // Informatyka w Edukacji I Kulturze // Praca zbirowa. Universytet slaski Filia w Cieszynie/ Sosnoviec. 2004. С. 89-101. (співавт. Є.М. Смірнова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
207. GRAN – Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki // Informatyka w szkole. Збірник наукових праць.Wroclaw, 6-9 wrzesnia 2004. – С. 555-559 (співавт. Є.М. Смірнова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
208. Про вивчення елементів стохастики в школі //Математика в школі. – 2004. – № 9-Ю. – С. 7-12 (співавт. Г.О. Михалін)
209. Komputer і elementy stohastyki w szkole // "Statystyka I informatyka w nauce о zarzadzaniu". red. Naukova Andrzey W. Mitas, widavnictwo institutu Informatiki і Matematyki Wizszej Szkoly Zarzadzamaі Marketingy w Sosnowiec, 2004. – C. 134-142 (співавт. Є.М. Смирнова-Трибульска).
210. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання // Науково-методичний збірник "Нові технології навчання" за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції "Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи" (18-20 жовтня 2004 p.). – К.: Національний університет харчових технологій. – 2004. – С. 6-12.
211. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті // «Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання». Випуск 9. Науковий часопис. – К..: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 3-14.
212. Matematyka z GRAN 1W. Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzama і Marketingu, 2005. – 251 с. (співавт. Є.М. Смірнова-Трибульська, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінниченко).
213. Geometria z GRAN 2D. – Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania і Marketingu, 2005. – 107 с (співавт. Є.М. Смірнова-Трибульська, О.В. Вітюк).
214. Stereometria z GRAN 3D. – Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania і Marketingu, 2005. – 106 с (співавт. Є.М. Смірнова-Трибульська, О.В. Вітюк).
215. Комп'ютер на уроках фізики. Посібник для вчителів. – Костопіль. РВП "Роса", 2005. – 228 с. (співавт. Ю.К. Набочук, І.Л. Семещук).
216. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – №5. – С. 12-19 (співавт. Ю.С. Рамський, Н.В. Морзе).
217. Основи теорії і методів оптимізації. Посібник для студентів математичних спеціальностей. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 608 с. (співавт. Ю.В. Триус).
218. Ріманові комплексні числа та їх застосування до уточнення понять степеня, експоненти, логарифма// Математика в школі. – 2005. – № 7 – С 43-50 (співавт. Г.О. Михалін).
219. Проблеми навчання інформатики в середніх та вищих навчальних закладах. // Актуальні проблеми психології: психологічна теорія і технологія навчання – К.: Міленіум. 2005 – т. 8, вип. 1 – С. 39-53.
220. Педагогический потенциал компьютерно-ориентированных систем обучения математике. // «Методология и технология образования в ХХI веке: математика, информатика, физика». Материалы международной научно-практической конференции 17-18 ноября 2005 г. – Минск: Министерство образования республики Беларусь. Учреждение образования «Беларусский государственный педагогический университет имени Максима Танка». 2006. – С. 53-62.
221. О некоторых методических аспектах обучения информатике в школе и педагогическом университете // «Методология и технология образования в ХХI веке: математика, информатика, физика». Материалы международной научно-практической конференции 17-18 ноября 2005 г. – Минск: Министерство образования республики Беларусь. Учреждение образования «Беларусский государственный педагогический университет имени Максима Танка». 2006. – С. 260-268.
222. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова., 2006. – С. 3-13. (співавт. Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський).
223. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою. Посібник для вчителів (видання 4-те, перероблене і доповнене). – К.: Шкільний світ., 2006. – 119 с. (співавт. Г.О. Михалін).
224. Компьютер и элементы стохастики в школе // Информатизация обучения математике и информатике: педагогические аспекты. Материалы международной научной конференции, посвященной 85-летию Белорусского государственного университета. – Минск. БГУ, 2006. – С. 117-120.
225. О содержании школьного курса стохастики и его компьютерной поддержке // Дидактика математики. Міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк: ДОННУ. 2006. С. 86-95. (співавт. Є.М. Смірнова-Трибульська).
226. Одне узагальнення поняття границі функції та деякі його застосування. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова., 2007. – №5(12) – С. 3-9. (співавт. Г.О. Михалін, С.Я. Деканов).
227. Математичні дослідження і навчання математики майбутніх учителів. // Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичної конференції «Вища освіта-2006»: «Проблеми фізико-математичної і технічної освіти і науки України в контексті Євро інтеграції». – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2007 – С. 267-277. (співавт. Г.О. Михалін).
228. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2007, № 6. С. 26-31. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
229. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2007, 550 с. (співавт. Г.О. Михалін, С.Я. Деканов).
230. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи // Математика в школі. 2007, № 7. С. 17-22. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
231. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. /Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С. 273-286.
232. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2007, № 8. С. 3-7. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
233. Про коректність введення понять «випадкова подія», «ймовірністю» та «випадкова величина» у шкільному курсі математики. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2008. – №6(13) – С. 3-12. (співавт. Г.О. Михалін).
234. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2008, № 1. С. 6-10. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
235. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2008, № 5. С. 3-7. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
236. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2008, № 6. С. 9-12. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
237. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи. // Математика в школі. 2008, № 7-8. С. 23-28. (співавт. Г.О. Михалін, І.С. Соколовська).
238. Про коректність введення основних стохастичних понять у шкільному курсі математики // Математика в школі. 2008, № 11-12. С. 3-12. (співавт. Г.О. Михалін).
239. Елементи стохастики. Збірник задач і вправ. Посібник для вчителів у 2-х частинах. Частина 1. – К.: Шкільний світ., 2008. – 124 с. (співавт. Г.О. Михалін).
240. Елементи стохастики. Збірник задач і вправ. Посібник для вчителів у 2-х частинах. Частина 2. – К.: Шкільний світ., 2008. – 64 с. (співавт. Г.О. Михалін).
241. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання в загальноосвітній середній школі. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч.2. – Умань, 2008. – С. 144-151.
242. Інформаційна культура. // Енциклопедія освіти. – Київ. Юрінком Інтер. 2008. – С. 362-363.
243. Взаимосвязь школьных курсов стохастики и геометрии // Информация образования – 2008. Интеграция информационных и педагогических технологий. Материалы международной научной конференции: – Минск. 22-25 октября 2008 – С. 187-189. (співавт. Г.О. Михалін).
244. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання в загальноосвітній середній школі. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2008. – № 5(17). С. 4-9.
245. Кількість точок, довжина, площа, об’єм, маса, ймовірність – міри множин // Математика в школі. 2009, № 5. С. 3-8.
246. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів. Полтава. «Довкілля-К». 2009 р. – 500 с. (співавт. Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін).
247. Математика з комп’ютером. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2009 р. – 280 с. (співавт. Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінніченко).
248. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2009. – №7(14) – С. 3-10. (співавт. Ю.С. Рамський, М.В. Рафальська).
249. Теорія і практика створення та використання дистанційного курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для майбутніх учителів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2009. – №7(14) – С. 11-23. (співавт. Г.О. Михалін, Ю.П. Біляй).
250. Про зв’язок основних понять шкільних курсів стохастики та геометрії. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2009. – №7(14) – С. 24-31. (співавт. Г.О. Михалін, О.В. Стогній).
251. Двадцять п’ять років інформатики в школі: проблеми і перспективи // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2009. №7. С. 3-7 (співавт. Морзе Н.В., Науменко Г.Г., Рамський Ю.С.).
252. Інститут інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: історія та сьогодення // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2009. №2. С. 42-49 (співав. Рамський Ю.С., Сергієнко В.П.)
253. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті // Вища школа. 2009 – №10. – С. 44-52 (співав. Рамський Ю.С., Рафальська М.В.).
254. Шкільній інформатиці – 25! // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2010. – №8(15) – С. 3-17. (співав. Рамський Ю.С.).
255. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2010. №1. С. 49-54.
256. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2010. №2. С. 39-43.
257. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2010. №3. С. 7-11.
258. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання – становлення і розвиток // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2010. – №9(16) – С. 3-9.
259. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів // Полтава. «Довкілля-К». 2010 р. – 500 с. (співав. Кузьміна Н.М., Михалін Г.О.).
260. Збірник задач і вправ з теорії ймовірностей і математичної статистики. Для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів. // Полтава. «Довкілля-К». 2010 р. – 728 с. (співав. Кузьміна Н.М., Михалін Г.О.).
261. Становлення і розвиток комп’ютерно-орієнтованих систем навчання // Комп'ютер у школі та сім’ї. 2010. – №5. – С. 44-49 (співав. Руденко В.Д.).
262. Навчання майбутніх учителів математики інтегрального числення функцій однієї змінної з використанням комп’ютерних засобів математики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2011. – №10(17) – С. 3-25. (співавт. Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я.).
263. Про зв’язок ймовірнісних моделей з деякими іншими моделями реального світу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2011. – №10(17) – С. 25-39. (співавт. Жалдак М.І., Михалін Г.О., Біляй І.М.).
264. Елементарні факти теорії множин у шкільному курсі математики // Математика в школі. 2011. №3. С. 12-23. (співавт. Михалін Г.О.).
265. Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2011. – №11(18) – С. 3-16.
266. Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним // Комп’ютер в школі та сім’ї. 2011. – № 3 – С. 3-12.
267. Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі // Інформатика та інформаційні технології в навчальному закладі. 2011. – № 4-5. – С. 76-82.
268. Використання міжпредметних зв’язків та аналогій у процесі навчання теорії ймовірностей майбутніх учителів математики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2012. – №12(19) – С. 3-16. (співавт. Михалін Г.О., Біляй І.М.).
269. Закон великих чисел для статистичних ймовірностей і задання ймовірності за Мізесом // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т.1 : Теорія та методика навчання математики. – С. 77-93. (співавт. Михалін Г.О., Біляй І.М.).
270. Mathematics with a computer: The teacher's guide. / Responsible editor: Zhaldak M.I. – K. : Dragomanov National Pedagogical University, 2012. – 250 p. (M.I. Zhaldak, Y.V. Goroshko, E.F. Vinnychenko, G.Y. Tsybko).
271. Інформатизація навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах – веління часу // Педагогічні і психологічні науки в Україні. Збірник наукових праць в 5 томах. Т.3 «Загальна середня освіта». Розділ 2. Інформаційні технології в освіті. – К.: «Педагогічна думка», 2012. – С. 256-277.
272. Програма курсу «Інформатика» 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2012. – №4. С.11-25 (співавт. Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.).
273. Математичний аналіз з елементами інформаційних технологій. Навчальний посібник / Мирослав Жалдак, Геннадій Михалін, Станіслав Деканов. – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). (співавт. Михалін Г.О., Деканов С.Я.).
274. Математика с компьютером. - К.: НПУ имени М.П. Драгоманова. 2012 р. – 300 с. (співавт. Горошко Ю.В., Винниченко Е.Ф.).
275. Проблемы информатизации учебного процесса в школах и педагогических университетах друк. (рос. мов.) Информацизация образования: история, состояние, перспективы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 20-21 ноября 2012 г.) / под общ. ред. М.П. Лапчика. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2012. – С. 64-72.
276. Наукова школа професора Рамського Ю. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2012. – №13(20) – С. 18-23.
277. Становлення і розвиток методичної системи навчання інформатики в школах і педагогічних університетах України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2012. – №13(20) – С. 24-41. (співавт. Рамський Ю.С.).
278. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання. Посібник. За редакцією : Жука Ю.О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. (співав. Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П., Шут М.І., Соколов П.К.).
279. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2012». – м. Чернігів, ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 19-23 груд-ня 2012 року – С. 3-13.
280. Дистанційне навчання: психологічні засади // Монографія. За ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с. (М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак, Ю.М. Ільіна, М.М. Назар, П.П. Дітюк, О.Ю. Коміссарова, В.Й. Цап, Н.М. Бугайова, В.В. Депутат).
281. Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №1. С.10-18.
282. Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики. [Текст] / О.О. Гриб’юк, М.І. Жалдак //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – № 14 (21). –С. 3-19.
283. Начала стохастики. Факультативный курс для учащихся старшей школы. [Текст] / М.И. Жалдак, Г.А. Михалин, И.М. Биляй. – К.: НПУ имени М.П. Драгоманова, 2014. – 168 с.
284. Початки стохастики. Факультативний курс для учнів старшої школи. [Текст] / М.І. Жалдак, Г.О. Михалин, І.М. Біляй. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 163 с.
285. Проблемы фундаментализации содержания обучения информатическим дисциплинам в педагогическом университете. // Информатизация образова-ния: теория и практика : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 21-22 ноября 2014 г.) / под общ. ред. М. П. Лапчика. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. - С. 45-55.
286. Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення. Колективна монографія / Гриб’юк О.О., Дем’яненко В.М., Жалдак М.І., Запорожчнко Ю.Г., Коваль Т.І., Кравцов Г.М., Лаврентьєва Г.П., Лапінський В.В., Литвинова С.Г. Пірко М.В., Попель М.В., Скрипка К.І., Співаковський О.В., Сухіх А.С., Татауров В.П., Шушкіна М.П. ; за ред. М.І. Жалдака. – К.: Атіка, 2014. – 172 с., іл.
287. Биков Валерій Юхимович – видатний український інформатик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С. 3-5.
288. Проблеми фундаменталізації змісту навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані си-стеми навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). – С. 3-15.
289. Использование средств современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе должно быть педагогически выверенным // Информатизация образования: теория и практика. Международная научно-практическая конференция (20-21 ноября 2015 г., г.Омск) / Сборник материалов. Под общей редакцией М.П. Лапчика. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2015. - С. 24-28.
290. Латентно семантический анализ контента ВЕБ-страниц наукометрических баз данных. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конференції. Одеса, 23-25 вересня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 30-31. (соавт. Брескина Л.В.).
291. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Видання третє, перероблене і доповнене  К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 705 с. (співав. Кузьміна Н.М., Михалін Г.О.).
292. Математика з комп'ютером. Посібник для вчителів. – 3-тє вид. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 325 с. (співавтори Горошко Ю.В., Вінніченко Є.Ф.).
293. Математика с компьютером. Пособие для учителей. – 3-тье изд. – К.: Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 2015. – 308 с. (соавторы Горошко Ю.В., Винниченко Е.Ф.).
294. Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 18 (25). –С. 3-6.
295. 
Пам’яті Андрія Вікторовича Пенькова. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 18 (25). – С. 165-168. (співав. Морзе Н.В., Рамський Ю.С., Горошко Ю.В., Цибко Г.Ю., Вінниченко Є.Ф., Костюченко А.О.).
296. Дистанційний курс "Теорія ймовірностей і математична статистика". Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. №6(134). С. 44-47 (співав. Біляй Ю.П.).
297. Mathematics with a computer: The teacher's guide. Third edition, supplemented / Responsible editor: Zhaldak M.I. – K. : Dragomanov National Pedagogical University, 2016. – 305 p. (M.I. Zhaldak, Y.V. Goroshko, E.F. Vinnychenko, G.Y. Tsybko).
298. Юрій Савіянович Рамський – видатний український педагог-інформатик. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. № 19 (26). С. 3-8. (співав. Твердохліб І.А.).
299. Педагогічно виважене управління навчальною діяльністю – основа досконалості результатів навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. № 19 (26). С. 8-13.
300. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Видання третє, перероблене і доповнене – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 707 с. (співав. Кузьміна Н.М., Михалін Г.О.).
301. Вступ до теорії ймовірностей і математичної статистики в шкільному курсі математики // Математика в рідній школі. 2017. №5 (187). С. 16-21.
302. Академік Микола Іванович Шкіль – математик, педагог, організатор освіти в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. № 20 (27). С. 3-12.
303. Деякі застосування тауберових теорем до закону великих чисел. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. № 20 (27). С. 19-27. (співав. Михалін Г.О.).
304. Деякі особливості україномовної інформатичної термінології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. № 21 (28). C. 3-9.
305. 
Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Михалін Г.О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Збірник вправ і задач». Для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. 842 с.
306. Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України : монографія / В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Київ: Компринт, 2019. 214 с.
307. Жалдак М.І.,  Кузьміна Н.М.,  Михалін Г.О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Видання 4-те, доповнене. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. 754 с.
308. Жалдак М.І., Франчук В.М. Веб-орієнтована система доступу до віддаленого робочого столу та програмного комплексу GRAN у процесі навчання математики в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 76. № 2 (2020). С. 14-29. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3711, ISSN: 2076-8184. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3711.
309. Жалдак М.І., Франчук В.М. Хмарні технології на уроках математики. Математика в рідній школі. №2 (216). 2020. С. 32-38.
310. Жалдак М.І., Франчук В.М. Деякі застосування хмарних технологій в математичних обчисленнях. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. № 22 (29). C. 3-9. (https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).01)
311. Жалдак М. І., Франчук В. М. Використання хмарних технологій у процесі навчання основ теорії
 Комп'ютер в школі та сім'ї. №2. 2020. С. 3-13.
312. 
Zhaldak, M.I., Franchuk, V.M., Franchuk, N.P. (2021) Some applications of cloud technologies in mathematical calculations. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012001
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012001
URL https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012001
313. Жалдак М.І., Михалін Г.О., Франчук Н.П. Основи теорії ймовірностей. Шкільний курс. Київ. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 124 с.
314. Zhaldak, M I and Franchuk, N P (2021) Some applications of the GRAN1 to analyze two-dimensional continuous probability distributions. Journal of Physics: Conference Series 1946 (2021) 012002
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1946/1/012002 
URL https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1946/1/012002
315. Zhaldak, M.; Horoshko, Y.; Franchuk, N.; Franchuk, V.; Garpul, O. and Tsybko, H. (2023). Using the Gran1 Program in Mathematics Lessons. In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET; ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress, pages 293-302. DOI: https://doi.org/10.5220/0012063800003431 https://www.scitepress.org/Papers/2021/120638/120638.pdf https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0012063800003431 https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736683

Жалдак М.І., Франчук В.М. Веб-орієнтована система доступу до віддаленого робочого столу та програмного комплексу GRAN у процесі навчання математики в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 76. № 2 (2020). С. 14-29. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3711, ISSN: 2076-8184. (Авторський внесок: ідея, окремі складові змісту). DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3711.

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі