1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Всього відвідувачів

4044879
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
245
1783
13495
12420
39393
2761224
4044879

Ваш IP: 3.235.172.123
Час на сервері: 2024-04-22 05:30:47
  • Конференція

  • Підсумки конференції

  • Всеукраїнський науково-методичний семінар

  • Міжнародна науково-практична конференція

  • Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Конференція

Конференція

16 жовтня 2012 року у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова буде проводитись науково-практична конференція присвячена 75-річчю від Дня народження та 50-річчю трудової діяльно... Read more...
Підсумки конференції

Підсумки конференції

Віктор Андрущенко: «Школа Мирослава Жалдака – наукова перлина Драгоманівського університету» Read more...
Всеукраїнський науково-методичний семінар

Всеукраїнський науково-методичний семінар

     Запрошуємо всіх бажаючих до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі, який відбудеться 20 листопада 2012 року в  НПУ імені М.П. Драгоманова Інституті інформатики,... Read more...
Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» Read more...
Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ Київ–Черкаси–Кривий Ріг 21–22 грудня 2012 року Read more...
Previous
Next

Комп'ютер на уроках геометрії

Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику показано можливості комп’ютерної підтримки навчальної діяльності на уроках геометрії від 6-го до 11-го класу на основі розроблених авторами педагогічних програмних засобів GRAN-2D та GRAN-3D.

 

 pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Компьютер на уроках геометрии

Пособие для учителей
Рекомендовано Министерством образования и науки Украины

     В пособии показано возможности компьютерной поддержки учебной деятельности на уроках геометрии от 6-го до 11-го класса на основе розработанных авторами педагогических программных средств GRAN-2D и GRAN-3D.


pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Математика з комп'ютером

Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику розглянуто можливості використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і початків аналізу, геометрії, елементів стохастики, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів, статистичного опрацювання експериментальних даних та ін. Посібник призначений для вчителів математики та інформатики, може бути корисний також учням старших класів, СПТУ, студентам педагогічних училищ і молодших курсів вузів, де вивчається математика.

pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Математика с компьютером

Пособие для учителей
(перевод с украинского)
Издание второе
Рекомендовано
Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины

     В пособии рассмотрены возможности использования компьютера для сопровождения обучения математике в средних учебных заведениях. На многочисленных примерах демонстрируется решение с помощью компьютера разного рода задач из алгебры и начал анализа, геометрии, элементов стохастики, которые сводятся к отысканию решений уравнений и неравенств и их систем, исследованию функций, вычислению определенных интегралов, статистической обработке экспериментальных данных и др. Пособие предназначено для учителей математики и информатики. Может быть полезным также учащимся старших классов, СПТУ, студентам младших курсов высших учебных заведений, где изучается математика.

pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Mathematics with a computer

The teacher's guide

     The manual deals with the possibility of using computer to support teaching of mathematics in secondary schools. Numerous examples demonstrate solving of various problems in algebra and elementary analysis, geometry, stochastic items that are reduced to finding solutions of equations and inequalities and their systems, research of functions, calculation of definite integrals, statistical processing of experimental data and others with the use of computer. The manual is intended for teachers of mathematics and computer science. It may be also useful to students of senior classes, vocational education, students of teacher training colleges and university junior courses, where they learn mathematics.

pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Теорія ймовірностей і математична статистика

Підручник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів.
Затверджено Міністерством освіти і науки України
(Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)

     Подано основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Матеріал першого розділу цілком може бути використаний вчителями при навчанні елементів стохастики в школі. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
      Призначено для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

  pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі