1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Всього відвідувачів

3577838
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
741
955
1696
6609
27647
2320488
3577838

Ваш IP: 3.238.118.80
Час на сервері: 2022-11-29 15:25:42
  • Конференція

  • Підсумки конференції

  • Всеукраїнський науково-методичний семінар

  • Міжнародна науково-практична конференція

  • Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Конференція

Конференція

16 жовтня 2012 року у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова буде проводитись науково-практична конференція присвячена 75-річчю від Дня народження та 50-річчю трудової діяльно... Read more...
Підсумки конференції

Підсумки конференції

Віктор Андрущенко: «Школа Мирослава Жалдака – наукова перлина Драгоманівського університету» Read more...
Всеукраїнський науково-методичний семінар

Всеукраїнський науково-методичний семінар

     Запрошуємо всіх бажаючих до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі, який відбудеться 20 листопада 2012 року в  НПУ імені М.П. Драгоманова Інституті інформатики,... Read more...
Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» Read more...
Всеукраїнський   науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ Київ–Черкаси–Кривий Ріг 21–22 грудня 2012 року Read more...
Previous
Next

Теория вероятностей и математическая статистика

Утверждено Министерством образования и науки Украины как учебник для студентов физико-математических специальностей педагогических университетов
(Письмо от 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)

     Изложены основы теории вероятностей и математической статистики. Материал первого раздела полностью может быть использован учителями при обучении элементам стохастики в школе. Для построения графических изображений, вычисления значений выражений, определенных интегралов, анализа статистических данных, определения числовых характеристик распределений вероятностей, в том числе статистических, предусматривается использование соответствующих компьютерных программ, в частности Gran1.
     Предназначено для студентов физико-математических и информатических специальностей педагогических университетов. Может быть полезным также студентам технических, экономических и других специальностей, учителям математики и учащимся старших классов средних учебных заведений.

  pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Збірник задач і вправ з теорії ймовірностей і математичної статистики

Затверджено Міністерством освіти і науки України
(Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)
Для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів

     Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
      Збірник задач і вправ розроблений у точній відповідності до підручника «Теорія ймовірностей і математична статистика», затвердженого Міністерством освіти і науки України (Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303).
      Посібник призначений для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

  pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Сборник задач и упражнений по теории вероятностей и математической статистике

Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических университетов

     Приведены основные теоретические сведения, иллюстративные примеры и рисунки, образцы решения задач и задачи для самостоятельного решения. Для построения графических изображений, вычисления значений выражений, определенных интегралов, анализа статистических данных, определения числовых характеристик распределений вероятностей, в том числе статистических, предусматривается использование соответствующих компьютерных программ, в частности Gran1.
     Предназначено для студентов физико-математических и информатических специальностей педагогических университетов. Может быть полезным также студентам технических, экономических и других специальностей, учителям математики и ученикам старших классов средних учебных заведений.
     Пособие написано в точном соответствии с учебником «Теория вероятностей и математическая статистика», утверждённым Министерством образования и науки Украины (письмо от 03.11.08 № 1.4/18-Г-2303).

  pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Початки стохастики

poch stochФакультативний курс для учнів старшої школи

     В посібнику подано основи стохастики – однієї з підвалин теоретичних основ інформатики. Введення основних понять стохастики базується на використанні однієї з ймовірнісних мір – статистичної ймовірності (відносної частоти) відбування події A в серії із n проведених випробувань. Це дає можливість вивчати одночасно і теоретичні основи стохастики, і елементи математичної статистики.
     Посібник призначено для учнів старшої школи, які поглиблено вивчають математику, беруть участь в роботі наукових гуртків, секцій Малої академії наук, олімпіадах. Посібник може бути корисним також студентам коледжів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, де вивчають математику, студентам фізико-математичних та інформатичних факультетів педагогічних університетів, вчителям математики.

 pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

Начала стохастики

nach stochФакультативный курс для учащихся старшей школы


     В пособии представлены основы стохастики – одной из составляющих фундамента теоретических основ информатики. Введение основных понятий стохастики базируется на использовании одной из вероятностных мер – статистической вероятности (относительной частоты) случайного события А в серии из n проведенных испытаний. Это дает возможность изучать одновременно и теоретические основы стохастики, и элементы математической статистики, объединив соответствующие часы, предусмотренные на изучение стохастики в учебном плане.

     Пособие предназначено для учащихся старшей школы, которые углубленно изучают математику, участвуют в работе научных кружков, секций Малой академии наук, олимпиадах. Пособие может быть полезным также студентам колледжей, высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, где изучают математику, студентам физико-математических и информатических факультетов педагогических университетов, учителям математики.

  pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

 

Стохастика

Посібник для вчителів

     В посібнику подано основи стохастики. Введення основних понять стохастики базується на використанні однієї з ймовірнісних мір – статистичної ймовірності (відносної частоти) відбування випадкової події А в серії із п проведених випробувань. Це дає можливість вивчати одночасно і теоретичні основи стохастики, і елементи математичної статистики, об’єднавши відповідні години, передбачені на вивчення стохастики в навчальному плані.
     Посібник призначено для вчителів математики, які навчають елементів теорії ймовірностей та математичної статистики учнів середніх і старших класів. Посібник може бути корисним також студентам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів, технічних, економічних та інших спеціальностей, учням старших класів середніх навчальних закладів.

 pdfЗавантажити та переглянути >> 

Для коректного перегляду файлів (документів) у форматі PDF потрібно завантажити програмний засіб Adobe Acrobat Reader.

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі